+34 93 460 88 00 | info@rafesa.com

L’empresa especialista en distribució de packaging per a perfumeria i cosmètica Rafesa ha entrat a formar part del Beauty Clúster Barcelona, conjunt d’empreses i organitzacions relacionades amb la cosmètica i la salut. Rafesa compartirà amb els socis integrants del clúster els coneixements adquirits en matèria d’innovació...

The company specialists in distribution of packaging for perfumery and cosmetic Rafesa has become part of the Beauty Cluster Barcelona, group of companies and organizations connected to the beauty and health care. Rafesa will share with the other partners of cluster the knowledge acquired in innovation...