Rafesa entra a formar part del Beauty Cluster Barcelona

Rafesa entra a formar parte del Beauty Cluster Barcelona

L’empresa especialista en distribució de packaging per a perfumeria i cosmètica Rafesa ha entrat a formar part del Beauty Clúster Barcelona, conjunt d’empreses i organitzacions relacionades amb la cosmètica i la salut.

Rafesa compartirà amb els socis integrants del clúster els coneixements adquirits en matèria d’innovació de packaging, la tendència dels materials del sector i les noves necessitats del mercat.

El Beauty Clúster Barcelona és una associació nascuda a la ciutat comtal el 2014 i està formada per més de 110 empreses del sector de bellesa i salut. El principal objectiu és el de generar noves oportunitats de negoci, a la vegada que facilitar la seva consolidació al mercat.

Com a nou soci del clúster, Rafesa tindrà l’oportunitat de participar i organitzar diferents activitats relacionades amb el sector cosmètic i salut, com conferències, visites guiades o trobades amb altres representants. D’aquesta manera podrà establir contacte amb empreses interessades en els seus productes.

Amb aquesta adhesió, la firma de Badalona tindrà l’oportunitat d’ampliar la seva xarxa de contactes i establir relacions tant amb proveïdors com clients del sector beauty.